DE VERENIGING

AMVJ: een vereniging voor iedereen

U12 2 kampioen 2012 U16 seizoen 2015-2016 U10 seizoen 2015-2016

AMVJ is al jaren een begrip in Amsterdam

Het centrale gebouw aan het Leidse Bosje (tegenwoordig beter bekend als Barbizon Centre Hotel) was lange tijd het middelpunt van de aktiviteiten. Hier werd een deel van de sporten van de toenmalige Algemene Maatschappij Voor Jongeren beoefend (er was bijvoorbeeld een zwembad), en in de sociëteit werden sociaal-culturele activiteiten georganiseerd.barbizon hotel

Na de verkoop van het centrale gebouw werd in 1981 de AMVJ-sportfederatie opgericht waarin de sportieve activiteiten voortgezet werden. Het sociaal-culturele gedeelte kwam nu te vallen onder de stichting AMVJ sociaal-cultureel werk.

all_AMVJ_logos

Eén van de doelstellingen van de AMVJ-sportfederatie is: ... het zowel materieel als immaterieel ten dienste zijn van mensen, teneinde creatief en recreatief met hen bezig te zijn...... In hedendaagser Nederlands betekent dit, dat de sportfederatie als overkoepelende organisatie van de bestaande en nog op te richten sportverenigingen (die ieder op zich volledig zelfstandig zijn) de gemeenschappelijke belangen behartigt.


Bovendien maakt de sportfederatie een aantal centrale activiteiten mogelijk, zoals de jaarlijkse omnisportdag en diverse andere leuke bezigheden. Op dit moment zijn er de volgende AMVJ-verenigingen: Basketbal, hockey, honk- en softbal, schaatsen, tafeltennis, tennis, voetbal, volleybal en golf.


bestuur

Het bestuur

Voorzitter

Ernie Penseel

Kitty van der Tol-Hoffschlag

1e Penningmeester

Kitty van der Tol-Hoffschlag

secretaris

Gerda Penseel-Gompelman

2e penningmeester

Ernie Penseel

bestuursleden

Levent Kaya

Algemeen Bestuurslid

Levent Kaya

Tineke Jesterhoudt

Algemeen Bestuurslid

Tineke Jesterhoudt

Commissies

Wedstrijdsecretariaat

Kitty van der Tol-Hoffschlag

Ledenadministratie

Kitty van der Tol-Hoffschlag

Kitty van der Tol-Hoffschlag

Wedstrijdzaken

Kitty van der Tol-Hoffschlag

Technische Commissie

Kitty van der Tol-Hoffschlag

Senioren vertegenwoordiger

Kitty van der Tol-Hoffschlag

Jeugd Commissie

Scheidsrechter Commissie

Levent Kaya

Secretaris

Levent Kaya

Redactie Commissie

Danny de Groot

Lid

Danny de Groot

Levent Kaya

Lid

Levent Kaya

Lid

Gerda Penseel-Gompelman

Lid

Ernie Penseel

Webmaster

Edwin Hermans

Kascommissie

Theo Fokker

Lid

Theo Fokker

Kitty van der Tol-Hoffschlag

Lid

Kitty van der Tol-Hoffschlag

Fred van der Zee

Lid

Fred van der Zee

Ferry Boer

Lid

Ferry Boer

Lid

Ernie Penseel