AMVJ M16
M16

Coaching Staff

Aytun Cetinkaya

Spelers

Emrehan Kara

Emrehan Kara

Semih Gaglar

Semih Gaglar

Zaid Zahhaf

Zaid Zahhaf

Amir Lamarti

Amir Lamarti

Nouh Sukkari

Nouh Sukkari

Maxim Peric

Maxim Peric

Jack Okyere

SHIRT Nummer

21

Samuel Yago

SHIRT Nummer

28

Luuk Schotsman

SHIRT Nummer

18

Sabir Ben Zian

SHIRT Nummer

16

Eammon El Aissati

SHIRT Nummer

30