AMVJ AMVJ Geschiedenis
 • 1947-01-01

  Basketbalbond

  Als in 1947 de Nederlandse Basketball Bond, de NBB wordt opgericht, dan is het fundament voor basketball in Nederland gelegd. Ook zal het grote gevolgen hebben voor de structuur van de A.M.V.J. basketballclub. De club zal omgevormd moeten worden tot een vereniging met een eigen begroting, eigen Statuten en een eigen Huishoudelijk Reglement. Kleine kinderen worden groot. Onder moeders veilige vleugels vandaan, maar nog wel thuis wonend zou je kunnen zeggen. Voor A.M.V.J. op zich een goede zaak, want de Vereniging aan het Leidsebosje kon bijkans de toeloop van leden niet meer aan.

  Er werd zo aan de weg getimmerd. FAMOS herstartte de zeer succesrijke herfst-, en kersttoernooien met, let wel, niet alleen sportonderdelen, maar ook met culturele onderdelen, waarvoor op de scholen zelfs selectiewedstrijden werden gehouden. De toernooien in de genoemde vakantieperiodes werden echt door duizenden scholieren bezocht.
  Ik herinner me nog dat je in de Oude Rai en de kleine RAI over de hoofden kon lopen. Ook waren er woensdagmiddag toernooien basketball voor lagere scholieren.

  Vanuit A.M.V.J. basketball werd het Lew Lake Toernooi in leven geroepen. Duidelijk wie de naamgever was natuurlijk. Het toernooi was aan het begin van de competitie en werd mateloos populair. Interessant natuurlijk wie dat toernooi op poten zetten. En jawel hoor, daar zijn ze weer: Dick Schmüll voorzitter en Joop van Driel commissaris.
  Chris Boerwinkel commissaris, Joop Hesseling penningmeester, Leo Bruinestein (zo staat zijn naam gespeld in het 1ste programmaboekje, maar het moet zijn: Bruijnestein) 2de voorzitter, P. Voorbrood secretaris, Jaap van der Veen 2de secretaris. Namen van mensen die allemaal zeer veel betekend hebben voor onze club en zeker voor het basketball in Amsterdam in zijn algemeen. Ook Rinus van Eykeren en Hammie Hesseling zaten in diverse commissies. Want laat dat duidelijk zijn, waar Dick Schmüll op het toneel verscheen was alles strak georganiseerd. Een organisatiecommissie,
  een wedstrijdleiding, een scheidsrechtersleiding een veldcommissaris per veld (met, let wel, 4 velden!), een materiaalcommissie een ontvangstcommissie, een secretariaat en dat alles voor een toernooi met 25 teams!.

 • 1945-01-01

  Na de oorlog

  Meteen na de oorlog kon er bij A.M.V.J. weer gebald worden. De Canadezen zagen een potje basketball wel zitten en de zaal en de borden waren er uiteraard nog, dus… Al eind mei 1945 werd er tussen oud A.M.V.J. ers (de Lakonians) en een Canadees team gespeeld in het Gebouw aan het Leidsebosje. Ook heb ik gelezen dat DED op graswedstrijden speelde tegen teams van de bevrijders. Er waren goede spelers van voor de oorlog overgebleven, zoals de broers Hesseling, Chris Boerwinkel, Dick Schmüll, en Joop van Driel. Ook Jaap van der Veen tikte aan het venster. Belangrijke mensen voor de A.M.V.J. basketballclub, maar dat niet alleen, ook voor het Nederlandse Basketball zouden zij van groot belang zijn.
  (Daarover verder meer).

  Dick Schmüll was de grote man achter de reorganisatie of misschien beter: de organisatie. In 1945 al werd hij gekozen tot voorzitter van de nieuw opgerichte Amsterdamse Basketball Bond, de ABB. (Let wel de C van Commissie, werd dus een B van Bond, weer een stuk officiëler). Alhoewel naar eigen zeggen, het peil allerbelabberdst was, besloot men toch een Nederlands Basketball team in te schrijven voor de Europese Kampioenschappen in Zwitserland.
  Ik zou bijna zeggen, natuurlijk onder leiding van Dick Schmüll en met een aantal A.M.V.J.-ers als spelers, onder wie de verderop besproken Jaap van der Veen.

  Het merkwaardige is, dat, waar er tot aan de oorlog redelijk veel materiaal voor handen is, er over de eerste jaren na de oorlog nauwelijks iets genoteerd staat. Tijdens mijn zoektocht naar gegevens ben ik een paar keer gestuit op mensen die heel graag gegevens willen hebben over deze tijd. Misschien is het handig om een paar keer te spreken met de ooggetuigen die nu nog in leven zijn. Ik denk aan Bram Brakel (Landlust, scheidsrechters, ABB), aan Jaap van der Veen (kampioen van Nederland met A.M.V.J., Nederlands team, SaZaBo en wat al niet meer), aan Ton Kloek (Mister Lew Lake Cup/Toernooi) aan Bob den Broeder (ABB en schrijver van o.a. een prima stuk over de Apollohal). Mensen
  die de hiaten tot aan de jaren 70 kunnen invullen dunkt mij. (Leuke woordspeling overigens). Ik heb begrepen dat een deel van het archief, dat wel degelijk heeft bestaan, tijdens één of andere calamiteit verloren is gegaan.

 • 1933-05-05

  Toernooi 1933

  Alhoewel A.M.V.J. reeds in 1933 een kleine competitie organiseerde (gewonnen door D.E.D), werden er hoofdzakelijk toernooitjes georganiseerd. Typisch voor de sociale bewogenheid van de organisatoren was het feit dat de opbrengst van de diverse toernooitjes en “propaganda wedstrijden” werd gestort in de kas van een steunfonds voor jongeren zonder werk. Opvallend is ad. 13 : Een Dameswedstrijd. Aan de “snuffelperiode” kwam een einde toen Rooswinkel stopte en Dick Schmüll zijn baan als hoofd van de afdeling L.O.S. overnam gesteund door Joop van Driel (een naam overigens die nog lang in de analen van A.M.V.J. voor zal komen). Ik zou bijna zeggen, uiteraard, een gymnastieker.

  Al snel wordt duidelijk dat Schmüll c.s. de basketball-monopolie weg wilden halen bij A.M.V.J. Men wilde het algemener maken, officiëler. Samen met de verenigingen die ook iets aan basketball deden, richtte A.M.V.J. onder leiding van wie anders dan Schmüll, de Amsterdamsche Basketball Commissie op. De ABC. Het doel is vooral om middels het spelen van veel wedstrijden het spelpeil omhoog te krikken en routine op te doen. Op bescheiden wijze werden trainingsideeën uitgewisseld en werd er iets gedaan aan de opleiding van scheidsrechters. Van groot belang
  echter was het starten in 1938 van een basketball competitie waaraan teams deelnamen. Hetgeen betekende dat ieder team 14 wedstrijden kon spelen. Een enorme verbetering. Ook werden de wedstrijden niet meer in de grote zaal van het A.M.V.J. gebouw gespeeld, maar in de Apollohal, waar men vier velden ter beschikking had!
  De uitslag van deze historische eerste echte competitie was:
  D.E.D. 14 – 27
  Lakonians 14 – 23
  D.V.D. 14 – 18
  A.M.V.J. 14 – 14
  Amsterdam Zuid 14 – 10
  American Mormons 14 – 9
  Blauw Wit 14 – 6
  D.T.V. 14 – 5

  Maar, De Apollohal werd verbouwd, of eigenlijk omgebouwd tot een ijshockey- hal. En daarom moest men opnieuw uitwijken naar de grote zaal van het A.M.V.J gebouw met opnieuw maar één veld ter beschikking. D.E.D. werd dat jaar opnieuw kampioen en een jaar later de Lakonians. Dat was trouwens een team van oud A.M.V.J. leden. Waarschijnlijk ontstaan vanwege het feit dat men maar tot zijn 30ste lid kon zijn van de Algemene Maatschappij voor Jongeren!!.

  Wie schrijft die blijft schreef ik hier boven. Dat blijkt ook voor het samenstellen van dit blad helemaal waar.
  Was er niet geschreven, dan hadden we het niet geweten…….. Het samenstellen van een dergelijk blad blijft snuffelen in allerlei archieven, archiefjes, knipselboeken en ga zo maar door. Nu bleek dat bij A.M.V.J. niet zo een probleem. Deze vereniging gaf immers het blad “De Stuwing” uit, waaruit we veel hebben geciteerd.
  Maar:
  Terwijl dit nummer van De Stuwing voor verzending klaar ligt, ontvangen wij Bericht namens den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, dat met ingang van 16 October geen papier voor ons blad mag worden verwerkt.
  Voorlopig is dit dus het laatste nummer van De Stuwing, wij vertrouwen echter dat al onze lezers, leden en contribuanten, met ons geduld zullen oefenen, zodra mogelijk hopen we verder te verschijnen.
  16 October 1941, De redactie “De Stuwing”.
  Waardoor we de draad weer zullen oppakken na de oorlog.

 • 1930-01-01

  Oprichting basketball

  Zoals gezegd zorgt De Stichting AMVJ- Beheer er tot de dag van vandaag voor dat de AMVJ (sport)verenigingen die na het verkopen van het Gebouw elders onderdak moesten vinden adequate ruimte kunnen huren.
  Een jaar na het opgaan van Concordia in A.M.V.J. , wordt in januari 1930 A.M.V.J Basketball opgericht. Als later dat jaar ook nog A.M.V.J Volleyball en A.M.V.J Pluimbal, het licht zien, kunnen er binnen A.M.V.J 17 sporten worden bedreven.

 • 1930-01-02

  De Stuwing

  Wij hebben het voordeel dat AMVJ in die tijd een “clubblad” had, “De Stuwing” en dat wij later in Jan Hoffschlag een man hadden die de moeite genomen heeft alle bladen rond die tijd door te spitten. Zo kunnen we de hoofdpersonen uit die tijd, zelf aan het woord laten. Te beginnen met het “Geboortekaartje”.

  Januari 1930
  De Stuwing
  Basketball-club.
  Naar aanleiding van het onderricht van Mr. Lake in basket-, volley-, en hand ball (!) dat een miraculeus enthousiasme heeft ontketend, is opgericht de A.M.V.J. basketball-club.
  De oefentijden zijn bepaald op:
  Maandag 18 – 21
  Dinsdag 9 – 4
  Woensdag 18 – 21 (Groote Zaal)
  Vooral voor hen, die nog niet zijn aangesloten bij één van de A.M.V.J. sportclubs, is dit een buitengewone gelegenheid om eventuele corpulentie met succes te bestrijden.

  Behalve basketball, worden ook beoefend Volley ball en Hand ball.
  Het voorlopige bestuur wordt gevormd door de heren K. Zijlstra, woonhuis kamer 315, voorzitter
  H. Beek, Spuistraat 222 2hoog, J. de Bruin, Woonhuis kamer 536, secretaris. Bij deze heren kan men zich opgeven als lid. Ook bij P.M. Smies. De contributie bedraagt slechts f. 5, 00 voor dit seizoen, eventueel te voldoen in 2 termijnen.

  ACHTUNG
  Maandag 20 januari eerste oefenavond voor de leden onder leiding van de Heer Rooswinkel.
  In mei (einde van het seizoen) wedstrijden om het kampioenschap van de A.M.V.J. B.B.C

  Wat opvalt is dat er nooit zoveel geschreven is over de rol van FAMOS. Het staat voor zover wij weten nergens geschreven maar er valt tussen de regels door te lezen dat er wel wat verschil was tussen de jongemannen in het woonhuis en de middelbare scholieren die lid waren van de jeugdafdeling van A.M.V.J. te weten F.A.M.O.S. (Federatie voor Middelbare scholen voor Ontspanning en Sport. Vooral door toedoen van FAMOS sloeg basketball zeer snel aan bij de scholieren. Bij de diverse demonstraties deed er steevast een FAMOS- team mee. De sport werd enthousiast omarmd door de middelbare scholen. Een trend die tot ver in de jaren 80 is doorgegaan. Weldra verschenen er ook schoolteams op het (basketball)toneel. Als er één team is dat naast A.M.V.J. en F.A.M.O.S een belangrijke rol heeft gespeeld bij het populair maken van basketball , was het wel het schoolteam van de 1ste driejarige HBS, DED!

 • 1930-05-05

  Brief Lew Lake

  Ondertussen werd in Londen met verbazing gekeken naar wat de bezoekjes van Lew Lake allemaal hadden losgemaakt in Amsterdam. Toen Lew Lake in oktober 1930 terugkeerde met een basketballteam onder de naam Cantymca Harries kon er reeds een toernooitje worden georganiseerd met deelname van vier Nederlandse teams, te weten: twee A.M.V.J.-teams, een F.A.M.O.S.-team en een Amsterdamse Korfbalselectie.

  Hoogste uitslag: A.M.V.J. 1– Londen Central (Harries) 20 – 28.

  Het is natuurlijk interessant om te weten wat Lew Lake zelf vond van alle reuring die hij had veroorzaakt met zijn clinics. “At the invitation of the A.M.V.J. I came over from London Central Y.M.C.A. to introduce the games known as Basket ball, Volley ball and Hand ball. The gymnasium of the A.M.V.J. impressed me very much, and undoubtedly is one of the best in Europe, while the equipment specially installed for these new games has proved excellent in every way and plainly records the enthusiastic planning of Mr. Rooswinkel and Mr. Kuipers, and the thorough work that it entailed. So many sportsmen have already shown such an appreciation of Basketball in particular that I am proud to feel the game has been established on a firm footing and that a most successful Club will soon be in full swing. Needless to say: I am looking forward very much to the day when we can have matches with teams from London-first to be played in Amsterdam and than in London To those who have already began to appreciate Basket Ball I would say that when they become thoroughly familiar with the game and begin to try the various combination plays leave with them, and learn the art of shooting from any position, they will taste the enjoyments of one of the fastest and most scientific games I know. In conclusion I may say that already I can see, that I shall be most sorry to leave Holland at the end of my stay, as I already have met with such friendship from all the different sportsmen while Mr and Mrs Rooswinkel and Mr. Loosjes have extended so much kindness to me, that I find it
  hard to prove worthy of such hospitality.”

  Op dezelfde bladzijde staat ‘Basketball club’:Gezien het enthousiasme voor genoemd spel dat vele sportclubleden afgeloopen 14 dagen (onder leiding van Mr. Lake) hebben gespeeld, verwachten wij zeker , dat wij binnenkort kunnen overgaan tot oprichting van een Basketball-club. Laten zij die voor dit spel iets voelen zich zo spoedig mogelijk opgeven bij den secr. Afd. L.O.

  Een krantje later volgt de bovenstaande Geboortekaart. Inderdaad speelt in 1931 een A.M.V.J. team een toernooi in London. Gezien de Y.M.C.A contacten is het niet moeilijk om buitenlandse basketball teams met een Y.M.C.A. achtergrond naar Amsterdam te halen. Leuk is wel dat het eerste echte toernooi dat er toe deed in 1932 gewonnen werd door de Nederlandse korfbalselectie. Geen flauwe kul met dat gedribbel , gewoon (man- to-man) verdedigen , passen en die bal er in schieten.(Zelfs als je werd verdedigd).

 • 1930-01-02

  Demonstratie toernooi

  A.M.V.J. had best wel moeite om de eigen leden net zo enthousiast te maken als de buitenstaanders.
  Want waar kon je basketballen? Juist, alleen op een plek waar ze borden hadden. En waar waren die borden? Weer juist……..Uit ons snuffelwerk hebben we opgemaakt dat de Y.M.C.A uit Canada (of all places) baskets had geschonken.
  We nemen aan dat dat mobiele baskets geweest moeten zijn want in 1933 was er een groot demonstratie toernooi, met let wel, een dames basketballwedstrijd in het Concertgebouw.
  De A.M.V.J. B.B.C. roerde zich wel in “De Stuwing”. Het gaat natuurlijk te ver om alles te plaatsen, maar onderstaande doet vandaag de dag wel erg gezellig aan’

  December 1930. De A..M.V.J. B.B.C. “Do it now!”
  De meesten van ons weten al een en ander van dit nieuwe spel af, maar er zijn toch nog wel leden, die zich niet op de hoogte hebben gesteld van Basketball. Dit is iets dat eigenlijk niet mag voorkomen. Zoals bekend, hebben wij na de instructie en training door Mr. Lake, een groote demonstratie avond georganiseerd voor vertegenwoordigers van verschillende sportverenigingen, dagbladen en sportperiodieken. Deze avond is zeer geslaagd en de beoordelingen in de pers waren zeer gunstig. Met deze demonstratie heeft de A.M.V.J. Basketball, Volleyball en Handball officieel in Nederland geïntroduceerd Nu mag toch van de leden van de A.M.V.J. zeker wel verwacht worden dat zij één en ander van deze balsporten afweten.’t Lijkt me tenminste vrij onnozel als een niet-A.M.V.J. je er naar aanleiding van de berichten in de groote pers vraagt: “ Wat is dat toch voor een spel, dat Basketball ?” En je moet zeggen: “Ik weet het niet”. Het beste leert men de spelen kennen door aanschouwen. Daarom wordt elke A.M.V.J.-er uitgenodigd in de Groote Zaal van het Centraal Gebouw eens te komen kijken op de oefenavonden Maandag en Woensdag van 7 tot 9.
  Sterker nog: wij willen de belangstelling voor deze magnifieke spelen niet bij de leden suggereren, maar haar bij ieder persoonlijk laten groeien. Daarom wordt voor een ieder, die serieus kennis wil maken met Basket-, Volley-, en Handball de gelegenheid opengesteld om zonder enige verplichting een avond mee te spelen. Kom dan op een oefenavond, liefst in sportcostuum, doch in elk geval op gymnastiek-,of tennisschoenen. Inderdaad toonde de “groote pers” veel enthousiasme. Ronduit hilarisch blijft een vaak getoonde foto, waarop een volleybal- demonstratie te zien is in de Grote Zaal van het A.M.V.J.-gebouw met het volgende onderschrift, terwijl er, let wel, duidelijk een volleybalnet te zien is.
  Het stukje komt uit het sportblad “De Corinthians” naar aanleiding van – het demonstratie toernooi in oktober 1930.

  Op de foto een overzicht van een basketballmatch tijdens de propaganda wedstrijden in het gebouw der A.M.V.J. te Amsterdam, tusschen de teams der Engelse Central Y.M.C.A. en een team Nederlandsche Korfballers. Op den achtergrond ziet men den plank en den ijzeren ring met net, waar de bal moet worden gedeponeerd.
  Op de site Historische Basketball Verhalen (zeer de moeite waard!) staat het gehele artikel, waarin ook wordt uitgelegd hoe men het spel toen beoefende.

 • 1929-01-01

  L.O.S.

  Omdat de beide Verenigingen goed liepen en omdat AMVJ het sportpark flink uitbreidde met een clubhuis , een botenhuis en tennisbanen, besloot men Concordia onder te brengen bij de A.M.V.J afdeling L.O.S. dat staat
  voor Lichamelijke Ontwikkeling en Sport. Dat gebeurde in 1929.
  Het onderbrengen van alle zeg maar “losse endjes” had een reden..

 • 1929-01-01

  Nieuwe sporten

  Het feit dat er zoveel mogelijkheden in het nieuwe gebouw waren, maar ook het feit dat er zo veel kamerbewoners in het gebouw zaten, maakte dat de afdeling L.O.S. min of meer op zoek ging naar (nieuwe) binnensporten. Men spiegelde zich graag aan Londen, waar de plaatselijke Y.M.C.A. als voorbeeld moest dienen. Dus toog de sportleider van L.O.S, de Heer Roosbeek naar Londen. Roosbeek had in militaire dienst kennis gemaakt met een soort basketball dat door Hubert van Bleijenbergh min of meer geïmporteerd was uit Amerika. Het spel werd, niet georganiseerd, op de Militaire Academie gespeeld als een soort variant op korfbal alhoewel er volgens de overleveringen wel gespeeld werd met een “echte” Amerikaanse basketball en een bord met ring en een heel lang net er aan. (Hebben overigens lang dienst gedaan , die lange netten, ik herinner ze nog uit mijn beginjaren eind jaren 50, begin jaren 60).

  Roosbeek wilde wel met deze sport aan de slag in de grote zaal van het Centrale Gebouw. Maar hij zag ook de potentie van het spel en was zich ervan bewust dat hij één en ander in één keer goed moest presenteren. In Londen heeft Roosbeek, Lew Lake ontmoet, een oorlogsveteraan, vlieger en toen kantoorbediende bij het British Museum, maar bovenal een enorme sportfanaat, altijd bereid, waar dan ook mee te helpen een nieuwe sport te introduceren.
  Ook zat hij tot over zijn oren in het jeugdwerk in de arme buurten van London, waar hij jongeren d.m.v. sport uit hun isolement trachtte te halen.

  En jawel hoor, er waren wel degelijk “nieuwe” sporten. Roosbeek had er goed zicht op. Hij onderkende onmiddellijk de mogelijkheden van Volleyball, Hand ball, Pluimbal en een zeer goede versie ( = Amerikaans met veel dribbels) van Basketball. Spellen bij uitstek om in de nieuwe omgeving te introduceren. Lew Lake bleek bereid om een “clinic” avant la lettre te komen geven in Amsterdam met het basketballteam waar hij zelf aanvoerder van was, aangevuld met wat volleyballers.

  Ik kan me nog steeds nauwelijks voorstellen dat er geen voorbereidend werk is gedaan, want zeer snel na de clinic werd AMVJ-Basketball opgericht. Of misschien was de tijd gewoon rijp voor een nieuw snel balspel, want naar verluidt, was het feit dat de Engelse spelers zulke goede dribbelaars waren, een sensatie.

  We spreken dan over een bezoek van veertien dagen na kerst 1929 en begin januari 1930.
  De rest is geschiedenis en op Google in opvallend veel varianten te lezen.

 • 1928-05-11

  AMVJ Gebouw

  Aan het Leidsebosje was een groot AMVJ-gebouw gebouwd met enorme mogelijkheden.
  De bouw van een dergelijk kostbaar en ambitieus gebouw was niet zonder slag of stoot gegaan. Het feit dat de geldschieters zeer gevoelig waren voor de commerciële aspecten (kamerverhuur) is erg belangrijk geweest. Het feit dat de Olympische Spelen voor de deur stonden, kwam dus goed uit. Het betekende ook dat de Vereniging Excelsior ter ziele ging en er gekozen werd voor een multifunctioneel gebouw met een open karakter waarvoor de draaideur als entree symbool moest staan. Het gebouw werd in 1928 opgeleverd om te gebruiken tijdens de Olympische Spelen in Amsterdam en wordt op 11 mei 1928 officieel in gebruik genomen.

  Volgens de overlevering had het gebouw het voor die tijd ongelooflijke bedrag van meer dan 2 miljoen gulden gekost.
  Maar………… dan had je ook wat!

  Een kleine 200 kamers, vergaderzalen, leeszaal (met een prachtige leestafel), muziekzalen, bestuurskamers voor de Besturen van de Sportclubs, een 25 meter zwembad waar volgens de overlevering de beroemde Johnny Weissmuller (Tarzan) een wereldrecord heeft gezwommen, een grote gymnastiekzaal, een kleine sportzaal, een biljartzaal, een kegelbaan en Horecaruimte.
  Je hoeft niet eens stokoud te zijn om nog gebruik gemaakt te hebben van de accommodaties.
  Zeker van het zwembad waar in de jaren 40, 50, 60 en deels 70 menige lagere school leerling heeft leren zwemmen.
  Nadat in 1976 een nieuw clubhuis buiten de stad werd opgeleverd, werd het Gebouw verkocht.

 • 1922-01-01

  AMVJ Sportvelden

  Vanaf september 1922 werden langs het Jaagpad de AMVJ sportvelden in gebruik genomen. Onder de naam Concordia werd een OMNI sportvereniging in stand gehouden speciaal bestemd voor “jongemannen”. (De J in AMVJ)
  Voor scholieren waar vanaf het allereerste moment veel aandacht voor was, was er de “Kamper Sport Vereniging”, die ook gebruik maakte van de voor die tijd voortreffelijke faciliteiten. We spreken dan al over een buitensportcentrum met 3 hockeyvelden en 2 voetbalvelden.

 • 1918-01-01

  Oprichting A.M.V.J.

  A.M.V.J. werd opgericht in 1918, vlak na het einde van de eerste Wereldoorlog. De vereniging hield zich vanaf het begin al bezig met veel sportactiviteiten en had, dit in tegenstelling tot de Vereniging Excelsior waar zij uit voortkwam, een open karakter.

 • 1800-01-01

  De naam A.M.V.J.

  De naam A.M.V.J.

  Waar komt de naam A.M.V.J eigenlijk vandaan?
  En vooral: wat betekenen de letters A, M, V en J?
  Ooit, in de tweede helft van 1800 was er een jeugdorganisatie die Excelsior heette. Rond 1900 was er een groep leden binnen Excelsior die een andere opzet van de Vereniging wilde. Zij vonden Excelsior te streng Christelijk en zoals hierboven al vermeld, wilde deze groep een meer open karakter. Zij waren nogal geporteerd van de opzet van de YMCA in Amerika. Zij vertaalden YMCA in A.M.V.J. (Waarbij het opvallend was, dat de C niet terugkwam in de vertaling) Het is hier niet de plaats om te diep op de materie in te gaan, maar Excelsior en A.M.V.J legden de problemen bij (mede om de financiering van het Centrale Gebouw rond te krijgen) en gingen onder de naam A.M.V.J. verder waarbij de letters stonden voor: A= Amsterdamsche M= Maatschappij V= Voor J= Jongemannen.
  Dat Amsterdamsche was niet te handhaven toen er een Rotterdamse afdeling kwam en het Jongemannen ook niet toen er vrouwen als lid werden toegelaten. Amsterdamsche werd Algemene en Jongemannen werd Jongeren. Algemene Maatschappij voor Jongeren dus: A.M.V.J. Met het verdwijnen van de puntjes en met de verzelfstandiging van de diverse sportclubs, die verenigingen werden, werd AMVJ min of meer een eigennaam.