JAV/ALV

Geschreven door: Webmaster Datum: 09/09/2020

Beste Leden;


Actie: Reserveer maandag 26 oktober van 19.30-21 uur in je agenda! Het afgelopen seizoen
is een roerig seizoen geweest. Zo raakte niet alleen de Corona-crisis het reilen en zeilen
van onze vereniging, maar ook het overlijden van Gerda Penseel en de impact daarvan op het
bestuur trof AMVJ. En natuurlijk ook nog de “gewone” zaken die bij een vereniging spelen.

Inmiddels is AMVJ een kleine vereniging geworden. En helaas kan een verenging niet blijven
draaien als inkomsten (o.a. contributie door leden) en uitgaven niet meer in balans zijn.
Op dit moment zijn er nog steeds leden die met hun inzet en bijdrage(n) proberen de vereniging
 draaiende te houden. Maar als het zo doorgaat als nu zal AMVJ-basketball waarschijnlijk niet
nog heel lang kunnen draaien. We zullen dus onze koers moeten aanpassen/wijzigen.

Om alle ins- en outs te bespreken hebben we onze J.A.V. De JAV die we (verlaat) op 26 oktober
zullen houden wordt dus een erg belangrijke! Hoe we de JAV corona-technisch vorm gaan geven
zullen we nog communiceren. Hierbij vragen we wel vast iedereen die dag in zijn agenda van
19.30-21.00 te blokkeren om mee te praten en denken over wat we NU kunnen doen om zo ons 
volgende lustrum ook te kunnen vieren.


Namens de interim voorzitter,


Het bestuur

categorie:
  • archief