COOKIE-BELEID
Beste lezer,

De AMVJ-Basketball website maakt minimaal gebruik van cookies. Op dit moment
wordt er 2 analytische cookies gebruikt: (1) om het aantal bezoekers van de website
bij te houden, en (2) Google-Analytics, waarmee bezoekersgedrag en tracking wordt
bijgehouden.

Wij vragen onze bezoekers bij deze toestemming voor het gebruik hiervan, en willen onze 
excuses aanbieden aan de bezoekers die hier niet van gediend zijn. Op dit moment zijn we 
bezig om de website zo aan te passen dat hier rekening mee kan worden gehouden. Vooralsnog 
hebben we dus geen cookie-policy. We zijn ons ervan bewust dat dit wel verplicht is en zijn
daar op dit moment actief mee bezig.

Namens het bestuur,

Edwin Hermans (webmaster AMVJ-Basketball)