DE VERENIGING

AMVJ: een vereniging voor iedereen

U12 2 kampioen 2012 U16 seizoen 2015-2016 U10 seizoen 2015-2016

AMVJ is al jaren een begrip in Amsterdam

Het centrale gebouw aan het Leidse Bosje (tegenwoordig beter bekend als Barbizon Centre Hotel) was lange tijd het middelpunt van de aktiviteiten. Hier werd een deel van de sporten van de toenmalige Algemene Maatschappij Voor Jongeren beoefend (er was bijvoorbeeld een zwembad), en in de sociëteit werden sociaal-culturele activiteiten georganiseerd.barbizon hotel

Na de verkoop van het centrale gebouw werd in 1981 de AMVJ-sportfederatie opgericht waarin de sportieve activiteiten voortgezet werden. Het sociaal-culturele gedeelte kwam nu te vallen onder de stichting AMVJ sociaal-cultureel werk.

all_AMVJ_logos

Eén van de doelstellingen van de AMVJ-sportfederatie is: ... het zowel materieel als immaterieel ten dienste zijn van mensen, teneinde creatief en recreatief met hen bezig te zijn...... In hedendaagser Nederlands betekent dit, dat de sportfederatie als overkoepelende organisatie van de bestaande en nog op te richten sportverenigingen (die ieder op zich volledig zelfstandig zijn) de gemeenschappelijke belangen behartigt.


Bovendien maakt de sportfederatie een aantal centrale activiteiten mogelijk, zoals de jaarlijkse omnisportdag en diverse andere leuke bezigheden. Op dit moment zijn er de volgende AMVJ-verenigingen: Basketbal, hockey, honk- en softbal, schaatsen, tafeltennis, tennis, voetbal, volleybal en golf.


kader

Het bestuur

Ferry Boer

Interim-Voorzitter

Ferry Boer

Eline Nefkens

secretaris

Eline Nefkens

bestuursleden

Tineke Jesterhoudt

Algemeen Bestuurslid

Tineke Jesterhoudt

Halewijn, Bert-Jan

Algemeen Bestuurslid

Halewijn, Bert-Jan

Commissies

Wedstrijdsecretariaat

Kitty van der Tol-Hoffschlag

Ledenadministratie

Kitty van der Tol-Hoffschlag

Kitty van der Tol-Hoffschlag

Wedstrijdzaken

Kitty van der Tol-Hoffschlag

Technische Commissie

Jeugd Commissie

Scheidsrechter Commissie

Redactie Commissie

Edwin Hermans

Webmaster

Edwin Hermans

Kascommissie

Tineke Jesterhoudt

Kleine kas

Tineke Jesterhoudt

Theo Fokker

Lid

Theo Fokker

Halewijn, Bert-Jan

Lid

Halewijn, Bert-Jan

Fred van der Zee

Lid

Fred van der Zee