CORONA

Geschreven door: Kader Datum: 13/03/2020

Beste AMVJ-ers,

"Naar  aanleiding van de nieuwe informatie die vandaag door het 
Ministerie van  Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het
Rijksinstituut  voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar buiten is 
gebracht, worden  alle competitiewedstrijden in het Nederlandse 
basketball tot nader order én in elk geval t/m 31 maart afgelast. 
Daarmee volgen de Nederlandse Basketball Bond en de Dutch Basketball
League de richtlijnen van NOC*NSF om tot die datum geen
sportwedstrijden te organiseren.

Eén  van de dringende aanvullende maatregelen die VWS en het RIVM 
aanbevelen, om verdere verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen, is geen evenementen meer te organiseren waarbij meer 
dan honderd mensen samen komen. Voor het basketball in Nederland 
betekent dat er voorlopig geen  wedstrijden in de Dutch Basketball
League, Women’s Basketball League en alle andere competities 
(landelijk en op afdelingsniveau) worden gespeeld. Ook de finales
van de Basketball Cup op 28 en 29 maart gaan niet door.

De  komende periode zal aan de hand van het dan geadviseerde beleid 
worden bekeken in hoeverre wedstrijden – indien van belang voor het 
verloop  van de competitie – moeten en kunnen worden ingehaald.
Voor de finales  van de Basketball Cup geldt eveneens dat op een 
later moment wordt bekeken wanneer deze worden verspeeld."

Het bestuur heeft daarom besloten ook de trainingen t/m 31 Maart
tot nader order uit te stellen. 

We wensen iedereen sterkte toe de komende tijd.


Het Bestuur

categorie:
  • archief