Oprichting basketball

Geschreven door: Vincent Datum: 22/04/2015

Zoals gezegd zorgt De Stichting AMVJ- Beheer er tot de dag van vandaag voor dat de AMVJ (sport)verenigingen die na het verkopen van het Gebouw elders onderdak moesten vinden adequate ruimte kunnen huren. Een jaar na het opgaan van Concordia in A.M.V.J. , wordt in januari 1930 A.M.V.J Basketball opgericht. Als later dat jaar ook nog A.M.V.J Volleyball en A.M.V.J Pluimbal, het licht zien, kunnen er binnen A.M.V.J 17 sporten worden bedreven.

categorie: