De naam A.M.V.J.

Geschreven door: Vincent Datum: 05/08/2015

Waar komt de naam A.M.V.J eigenlijk vandaan? En vooral: wat betekenen de letters A, M, V en J? Ooit, in de tweede helft van 1800 was er een jeugdorganisatie die Excelsior heette. Rond 1900 was er een groep leden binnen Excelsior die een andere opzet van de Vereniging wilde. Zij vonden Excelsior te streng Christelijk en zoals hierboven al vermeld, wilde deze groep een meer open karakter. Zij waren nogal geporteerd van de opzet van de YMCA in Amerika. Zij vertaalden YMCA in A.M.V.J. (Waarbij het opvallend was, dat de C niet terugkwam in de vertaling) Het is hier niet de plaats om te diep op de materie in te gaan, maar Excelsior en A.M.V.J legden de problemen bij (mede om de financiering van het Centrale Gebouw rond te krijgen) en gingen onder de naam A.M.V.J. verder waarbij de letters stonden voor: A= Amsterdamsche M= Maatschappij V= Voor J= Jongemannen. Dat Amsterdamsche was niet te handhaven toen er een Rotterdamse afdeling kwam en het Jongemannen ook niet toen er vrouwen als lid werden toegelaten. Amsterdamsche werd Algemene en Jongemannen werd Jongeren. Algemene Maatschappij voor Jongeren dus: A.M.V.J. Met het verdwijnen van de puntjes en met de verzelfstandiging van de diverse sportclubs, die verenigingen werden, werd AMVJ min of meer een eigennaam.

categorie: De naam A.M.V.J.