De Stuwing

Geschreven door: Vincent Datum: 05/08/2015

Wij hebben het voordeel dat AMVJ in die tijd een “clubblad” had, “De Stuwing” en dat wij later in Jan Hoffschlag een man hadden die de moeite genomen heeft alle bladen rond die tijd door te spitten. Zo kunnen we de hoofdpersonen uit die tijd, zelf aan het woord laten. Te beginnen met het “Geboortekaartje”. Januari 1930 De Stuwing Basketball-club. Naar aanleiding van het onderricht van Mr. Lake in basket-, volley-, en hand ball (!) dat een miraculeus enthousiasme heeft ontketend, is opgericht de A.M.V.J. basketball-club. De oefentijden zijn bepaald op: Maandag 18 - 21 Dinsdag 9 - 4 Woensdag 18 - 21 (Groote Zaal) Vooral voor hen, die nog niet zijn aangesloten bij één van de A.M.V.J. sportclubs, is dit een buitengewone gelegenheid om eventuele corpulentie met succes te bestrijden. Behalve basketball, worden ook beoefend Volley ball en Hand ball. Het voorlopige bestuur wordt gevormd door de heren K. Zijlstra, woonhuis kamer 315, voorzitter H. Beek, Spuistraat 222 2hoog, J. de Bruin, Woonhuis kamer 536, secretaris. Bij deze heren kan men zich opgeven als lid. Ook bij P.M. Smies. De contributie bedraagt slechts f. 5, 00 voor dit seizoen, eventueel te voldoen in 2 termijnen. ACHTUNG Maandag 20 januari eerste oefenavond voor de leden onder leiding van de Heer Rooswinkel. In mei (einde van het seizoen) wedstrijden om het kampioenschap van de A.M.V.J. B.B.C Wat opvalt is dat er nooit zoveel geschreven is over de rol van FAMOS. Het staat voor zover wij weten nergens geschreven maar er valt tussen de regels door te lezen dat er wel wat verschil was tussen de jongemannen in het woonhuis en de middelbare scholieren die lid waren van de jeugdafdeling van A.M.V.J. te weten F.A.M.O.S. (Federatie voor Middelbare scholen voor Ontspanning en Sport. Vooral door toedoen van FAMOS sloeg basketball zeer snel aan bij de scholieren. Bij de diverse demonstraties deed er steevast een FAMOS- team mee. De sport werd enthousiast omarmd door de middelbare scholen. Een trend die tot ver in de jaren 80 is doorgegaan. Weldra verschenen er ook schoolteams op het (basketball)toneel. Als er één team is dat naast A.M.V.J. en F.A.M.O.S een belangrijke rol heeft gespeeld bij het populair maken van basketball , was het wel het schoolteam van de 1ste driejarige HBS, DED!

categorie: