Na de oorlog

Geschreven door: Vincent Datum: 05/08/2015

Meteen na de oorlog kon er bij A.M.V.J. weer gebald worden. De Canadezen zagen een potje basketball wel zitten en de zaal en de borden waren er uiteraard nog, dus… Al eind mei 1945 werd er tussen oud A.M.V.J. ers (de Lakonians) en een Canadees team gespeeld in het Gebouw aan het Leidsebosje. Ook heb ik gelezen dat DED op graswedstrijden speelde tegen teams van de bevrijders. Er waren goede spelers van voor de oorlog overgebleven, zoals de broers Hesseling, Chris Boerwinkel, Dick Schmüll, en Joop van Driel. Ook Jaap van der Veen tikte aan het venster. Belangrijke mensen voor de A.M.V.J. basketballclub, maar dat niet alleen, ook voor het Nederlandse Basketball zouden zij van groot belang zijn. (Daarover verder meer). Dick Schmüll was de grote man achter de reorganisatie of misschien beter: de organisatie. In 1945 al werd hij gekozen tot voorzitter van de nieuw opgerichte Amsterdamse Basketball Bond, de ABB. (Let wel de C van Commissie, werd dus een B van Bond, weer een stuk officiëler). Alhoewel naar eigen zeggen, het peil allerbelabberdst was, besloot men toch een Nederlands Basketball team in te schrijven voor de Europese Kampioenschappen in Zwitserland. Ik zou bijna zeggen, natuurlijk onder leiding van Dick Schmüll en met een aantal A.M.V.J.-ers als spelers, onder wie de verderop besproken Jaap van der Veen. Het merkwaardige is, dat, waar er tot aan de oorlog redelijk veel materiaal voor handen is, er over de eerste jaren na de oorlog nauwelijks iets genoteerd staat. Tijdens mijn zoektocht naar gegevens ben ik een paar keer gestuit op mensen die heel graag gegevens willen hebben over deze tijd. Misschien is het handig om een paar keer te spreken met de ooggetuigen die nu nog in leven zijn. Ik denk aan Bram Brakel (Landlust, scheidsrechters, ABB), aan Jaap van der Veen (kampioen van Nederland met A.M.V.J., Nederlands team, SaZaBo en wat al niet meer), aan Ton Kloek (Mister Lew Lake Cup/Toernooi) aan Bob den Broeder (ABB en schrijver van o.a. een prima stuk over de Apollohal). Mensen die de hiaten tot aan de jaren 70 kunnen invullen dunkt mij. (Leuke woordspeling overigens). Ik heb begrepen dat een deel van het archief, dat wel degelijk heeft bestaan, tijdens één of andere calamiteit verloren is gegaan.

categorie: